Mercedes klasy GLE Coupe

Spowity aurą sukcesu. Nie spoczywa na laurach.

Nowy GLE – bardziej inteligentny, uważny i empatyczny niż kiedykolwiek, tworzy nieznany dotąd wizerunek SUV-a.

Opanowanie. Być może najcenniejsza cecha nowego GLE.

Cena nowego samochodu w Select-Automotvie:
291.970 PLN brutto

Cena w polskim salonie: 339.500 PLN brutto
Oszczędność: 47.530 PLN brutto

Wartość w PLN liczona na podstawie średniego kursu NBP z dnia

Niniejsza oferta nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

Cena dotyczy wyposażenia w wersji podstawowej.

Istnieje możliwość zamówienia dowolnej specyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu.