Rolls Royce Phantom Drophead Coupé

Rolls Royce Phantom Drophead Coupé

Cena nowego samochodu w Select-Automotvie:
2.435.681 PLN brutto

Cena w polskim salonie: 2.610.753 PLN brutto
Oszczędność: 175.072 PLN brutto

Koszty obsługi transakcji: 20.000 PLN netto

Wartość w PLN liczona na podstawie średniego kursu NBP z dnia

Niniejsza oferta nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)


1 rejestracja 12/2006

Przebieg 33600 km

Elektryczna klapa

TV

Rozszerzony pakiet skórzany

Skórzana deska

Sterowanie głosowe

Moduł telefonu komórkowego