Select Automotive
Spełniamy marzenia najtaniej
biuro@select-automotive.pl tel. 22 389 77 20
SLIDER1 SLIDER2 SLIDER3 SLIDER3

Procedura kupna

Procedura kupna JAGUARA, LAND ROVERA, RANGE ROVERA, ASTON MARTINA, BENTLEYA:

 1. Klient podpisuje upoważnienie dla naszej firmy do przedstawienia oferty na nowy samochód od autoryzowanego dealera. Klient ma prawo w ciągu 2 tygodni anulować upoważnienie. Na podstawie upoważnienia jesteśmy umocowani do wystąpienia do autoryzowanego dealera w imieniu klienta z prośbą o przygotowanie oferty oraz umowy na konkretny samochód wg oczekiwań klienta.
 2. Autoryzowany dealer przesyła do nas ofertę oraz umowę na konkretny samochód wg oczekiwań klienta.
 3. Przesyłamy ofertę z umową do klienta, jeśli wszystko się zgadza, klient podpisuje umowę i odsyła do nas lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera. Klient ma prawo do anulowania umowy w ciągu 2 tygodni bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 4. Klient wpłaca 20% wartości netto samochodu na konto autoryzowanego dealera tytułem zadatku.
 5. Autoryzowany dealer ostatecznie potwierdza termin dostawy samochodu po otrzymaniu zadatku.
 6. W momencie gdy samochód jest gotowy do odbioru dealer wysyła fakturę pro-forma na pozostałe 80% wartości samochodu (bez akcyzy i VAT).
 7. Klient lub firma leasingowa dokonuje płatności na konto autoryzowanego dealera.
 8. Po otrzymaniu pieniędzy autoryzowany dealer wysyła samochód pod wskazany przez klienta adres. Istnieje możliwość osobistego odbiory samochodu od dealera.
 9. Klient lub firma leasingowa płaci akcyzę oraz VAT (nie dotyczy kupna samochodu od polskiego dealera). 
 10. Klient lub firma leasingowa rejestruje pojazd i kopię dowodu rejestracyjnego przekazuje do naszej firmy lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.

Procedura kupna PORSCHE, BMW, AUDI:

 1. Klient podpisuje umowę z naszą firmą na pośrednictwo w zakupie nowego samochodu od autoryzowanego dealera. Klient ma prawo rozwiązać umowę w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Na podstawie umowy jesteśmy umocowani do wystąpienia do autoryzowanego dealera w imieniu klienta z prośbą o przygotowanie oferty oraz umowy na konkretny samochód wg oczekiwań klienta.
 2. Autoryzowany dealer przesyła do nas lub do klienta umowę na konkretny samochód wg oczekiwań klienta.
 3. Klient podpisuje umowę i odsyła do nas lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.
 4. Klient wpłaca 20% wartości netto samochodu na konto autoryzowanego dealera tytułem zadatku.
 5. Gdy samochód jest gotowy do odbioru, klient lub firma leasingowa dokonuje pozostałej płatności na konto autoryzowanego dealera.
 6. Klient wpłaca na nasze konto wartość prowizji oraz opłatę za transport.
 7. Po otrzymaniu pieniędzy autoryzowany dealer wysyła samochód pod wskazany przez klienta adres. Istnieje możliwość osobistego odbiory samochodu od dealera.
 8. Klient lub firma leasingowa płaci akcyzę oraz VAT (nie dotyczy kupna samochodu od polskiego dealera). 
 9. Klient lub firma leasingowa rejestruje pojazd i kopię dowodu rejestracyjnego przekazuje do naszej firmy lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.

Opisane procedury są standardem stosowanym przez naszą firmę co nie oznacza, że na wniosek klienta nie możemy ich zmodyfikować aby zaspokoić oczekiwania klienta.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że: • Administratorem Pani/Pana danych jest  Piotr Dobrowolski z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnomorska 17/289  tel: 606750309 e-mail biuro@select-automotive.pl • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, Pani/Pana dane mogą być udostępniane Urzędom Skarbowym, Bankom, Kancelarii Prawnej, Ubezpieczycielom. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy, ewentualnie przez czas trwania umowy oraz po upływnie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

Wybierz Markę Samochodu

Procedura zakupu samochodu

W zależności od wybranej przez Państwa marki proponujemy różne procedury zakupu samochodów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem procedur kupna... Czytaj dalej

Najem lub leasing w Niemczech

Gdy auto jest wyprodukowane i gotowe do odbioru podpisujemy umowę leasingową oraz umowy towarzyszące... Czytaj dalej